สารบัญ

• (04/07/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๖๐

• (23/06/59) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (21/06/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒,๐๐๐ SET.เลขที่ ๑/๖๐

• (09/06/59) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒,๐๐๐ SET

• (08/06/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์ พร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (30/05/59) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ชุด

• (04/03/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด (เลขที่ ๓๑/๕๙)

• (15/02/59)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

• (10/02/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(เลขที่ ๓๐/๕๙)

• (02/02/59) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน

• (05/01/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (HIGH ENERGY LINEAR ACCELERATOR) ยี่ห้อ VARIAN รุ่น CLINAC IX SN.5785 จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๑๙/๕๙)

• (18/11/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG. PIOGLITAZONE 15 MG. ( 1 BX. / 28 TB. ) จำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง (เลขที่ ๒๙/๕๙)

• (12/11/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (เลขที่ ๒๘/๕๙)

• (21/10/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลศัลยกรรมชนิดใช้สังเกตสารเรืองแสง จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๒๓/๕๙-eb

• (08/10/58) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลศัลยกรรมชนิดใช้สังเกตุสารเรืองแสง จำนวน ๑ ชุด

• (25/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ(เลขที่ ๒๗/๕๙)

• (17/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ(เลขที่ ๑๘/๕๙)

• (17/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ(เลขที่ ๘/๕๙)