สารบัญ

 

• (16/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๖๐

• (10/11/59) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (25/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๖๐

• (23/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac iX SN.5785 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๖๐

• (23/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๔๖ เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๖๐

• (11/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๙/๖๐)

• (10/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง(เลขที่ ๓๓/๕๙)

• (10/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (เลขที่ ๘/๖๐)

• (08/08/59)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลยี่ห้อ CARESTREAM SN.5640 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๒/๖๐

• (08/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารการซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๖๐

• (02/08/59) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (02/08/59) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (02/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (เลขที่ ๖/๖๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (02/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยาPITAVASTATIN 2 MG. (1 BX/100 TB) จำนวน ๑,๘๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๓/๖๐)

• (29/07/59) ประกาศ,ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ ๕/๖๐)

• (26/07/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคา ซื้อยา PRAVASTATIN 40 MG.(1BX/30TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๔/๖๐)

• (21/07/59)ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN 2 MG.จำนวน ๑,๘๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (15/07/59) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)