สารบัญ

 

• (13/06/2560) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว จำนวน ๒,๐๐๐ SET โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)

• (22/05/60)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ๓๐๐ เส้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๒๖/๖๐)

• (22/03/60)ประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๒๕/๖๐)

• (22/03/60)ประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน ๓๐๐ เส้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๒๓/๖๐)

• (13/03/60) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (13/03/60) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน ๓๐๐ เส้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (21/12/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๒๔/๖๐)

• (01/11/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๒๒/๖๐)

• (26/10/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๖๐

• (20/10/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๖๐

• (13/10/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธีลีนอ๊อกไซด์ชนิดผสม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๖๐

• (06/10/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๖๐

• (29/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๖๐

• (26/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๖๐

• (21/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๖๐

• (21/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธีลีนอ๊อกไซด์ชนิดผสม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๖๐

• (21/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๖๐

• (16/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๖๐