สารบัญ

• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๖๑

• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๖๑

• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๖๑

• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา พร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๖๑

• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๖๑

• (21/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียวแบบ Pattern Scan จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๑๑/๖๑)

• (21/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด Color Dropper จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๑๐/๖๑)

• (27/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๖/๖๑)

• (25/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๔/๖๑

• (17/07/60) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (12/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (ตามเอกสารเลขที่ ๕/๖๑)

• (12/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว จำนวน ๒,๐๐๐ SET (ตามเอกสารเลขที่ ๑/๖๑)

• (03/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (ตามเอกสารเลขที่ ๔/๖๑)

• (03/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยาPITAVASTATIN 2 MG. (1 BX/100 TB) จำนวน ๑,๕๐๐ BX(ตามเอกสารเลขที่ ๓/๖๑)

• (30/06/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยาPRAVASTATIN 40 MG. (1 BX/30 TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX(ตามเอกสารเลขที่ ๒/๖๑)

• (19/06/60)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac iX SN.5785 จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) (เอกสารเลขที่ ๓/๖๑)

• (19/06/60)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๔๖ เครื่อง (e-bidding) (เอกสารเลขที่ ๒/๖๑)

• (16/06/60)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) (เลขที่ ๑/๖๑)