สารบัญ

 

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ภายนอกช่องปากระบบดิจิตอล และระบบสร้างภาพสามมิติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๖๑

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๖๑

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๖๑

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ๖ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓/๖๑

• (09/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๙/๖๑

• (09/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๘/๖๑

• (09/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๖๑

• (08/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๓/๖๑

• (06/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์อวัยวะภายในลูกตาและวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๖๑

• (01/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๖๑

• (01/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรม (Major Surgery Set) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๖๑

• (30/10/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๒๖/๖๑)

• (03/10/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่เอกสาร ๑๗/๖๑

• (03/10/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องข้อพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๑๕/๖๑)

• (12/09/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสาร์ ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าติดเชื้อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๖๑

• (12/09/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๖๑

• (12/09/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๖๑

• (12/09/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๖๑