สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบตกลงราคา

 

• (29 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (29 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (28 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (23 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (21 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (18 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (17 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (16.ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (11 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (10 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (8 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (7 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (3 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (2 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (31 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (27 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (25 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (24 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา


• (19 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (13 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (06 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (05 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (04 ก.ค.๖๐) ราคากลาง ตกลงราคา

• (03 ก.ค.๖๐) ราคากลาง ตกลงราคา

• (30 มิ.ย.๖๐) ราคากลาง ตกลงราคา

• (28 มิ.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (26 มิ.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (22 มิ.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (19 มิ.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (12 มิ.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (09 มิ.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (08 มิ.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (07 มิ.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (23 พ.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (24 พ.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (22 พ.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา


• (19 พ.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (17 พ.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

(15 พ.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (4 พ.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (3 พ.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (1 พ.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (28 เม.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (27 เม.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (26 เม.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (18 เม.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (4 เม.ย.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (30 มี.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (29 มี.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (24 มี.ค.60)ราคากลาง ตกลงราคา

• (20 มี.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (17 มี.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (14 มี.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (10 มี.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา


• (6 มี.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (20 ก.พ.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (17 ก.พ.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (15 ก.พ.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (8 ก.พ.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 3 ส.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 2 ส.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (1 ส.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (29 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (28 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (26 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (27 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (25 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (22 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (21 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (15 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (14 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา


• (12 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (11 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (08 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (07 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (04 ก.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (29 มิ.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (28 มิ.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (23 มิ.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (21 มิ.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (16 มิ.ย.) ราคากลาง ตกลงราคา

• (16 มิ.ย.) ราคากลาง ตกลงราคา

• (16 มิ.ย.) ราคากลาง ตกลงราคา

• (15 มิ.ย.59)ราคากลาง ตกลงราคา

• (13 มิ.ย.59) ราคากลางตกลงราคา

• (3 มิ.ย.59) ราคากลางตกลงราคา

• (1 มิ.ย.59) ราคากลางตกลงราคา

• ( 31 พ.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (31 พ.ค.59) ราคากลางตกลงราคา


• (30 พ.ค.59) ราคากลางตกลงราคา

• ( 25 พ.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 24 พ.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 19 พ.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 17 พ.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 13 พ.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 12 พ.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 11 พ.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 10 พ.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 28 เม.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 26 เม.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 25 เม.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 22 เม.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 21 เม.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 20 เม.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (18 เม.ย.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 8 เม.ย. 59 ) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 5 เม.ย.59 ) ราคากลาง ตกลงราคา• ( 31 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 29 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 28 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 25 มี.ค.59)ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 22 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 15 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 14 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 11 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 9 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 8 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 7 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 4 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 3 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 1 มี.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (29 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 23 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 23 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 19 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา


• ( 18 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 17 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 16 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 12 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 10 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 10 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 9 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (8 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 5 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 3 ก.พ.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 27 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 26 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 25 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 21 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 19 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 15 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 13 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 12 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา


• ( 7 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 6 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• (05 ม.ค.59) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 30 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 29 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 25 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 24 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (23 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (22 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (18 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (17 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (16 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (15 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (11 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 8 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 4 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 3 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• ( 2 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา


• ( 1 ธ.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (30 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (27 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (26 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (25 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (23 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (18 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (16 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (13 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (12 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (11 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (09 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (05 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (04 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (03 พ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (30 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (29 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (26 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา


• (22 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (21 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (20 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (19 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (16 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (15 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (14 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (13 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (12 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (9 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (8 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (6 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (2 ต.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (30 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (28 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (24 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (22 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (23 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา


• (18 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (16 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (14 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (10 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (8 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (4 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (1 ก.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (31 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (26 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (24 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (19 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (18 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (17 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (13 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (11 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (10 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (06 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (04 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา


• (03 ส.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (28 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (24 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (22 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (15 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (14 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (09 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (08 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (06 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (02 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (01 ก.ค.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (25 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (24 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (22 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (18 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (17 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (06 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา


• (11 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (10 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (09 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (8 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (04 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (03 มิ.ย.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (02 มิ.ย.58) ราคากลาง ตกลงราคา

• (26 พ.ค.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (20 พ.ค.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• (18 พ.ค.58) ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• ราคากลาง ตกลงราคา

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา

• ราคากลางตกลงราคา

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 6 พ.ค.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 29 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 27 เม.ย.58• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 24 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 22 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 21 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 20 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 17 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 9 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 3 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 2 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 1 เม.ย.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 30 มี.ค.58

• ราคากลาง วิธีตกลงราคา 27 มี.ค.58

• ราคากลาง ตกลงราคา 23 มี.ค.58

• ราคากลาง ตกลงราคา 20 มี.ค.58

• ราคากลาง ตกลงราคา 19 มี.ค.58

• ราคากลาง ตกลงราคา 10 มี.ค.58

• ราคากลาง ตกลงราคา 9 มี.ค.58

• ราคากลาง ตกลงราคา 2 มี.ค.58