สโมสรไลออนส์สากลภาค301-A1 ร่วมกับสโมสรไลออนส์กรุงเทพ หลักสี่วิภาวดี โดยท่านไลอ้อนวชิพล เลิศพงษ์เผ่า ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค301-A1 ท่านไลอ้อนพล.อ.ต.หญิงศิริพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายกสโมสรไลออนส์กรุงเทพ หลักสี่วิภาวดี และคณะ บริจาคเงินจำนวน 350,000 บาท ให้กับ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยมี พล.อ.ต.ไกรเลิศ เธียรนุกูล เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62
 
timeline 20190705 212926
 
timeline 20190705 212928
 
timeline 20190705 212929
 
timeline 20190705 212930
 
 timeline 20190705 212932
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008