พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิลักษณ์ จก.พอ.ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจัดโดย คณก.สิ่งแวดล้อม ทอ.ในการนี้ ผสภ.กวป.พอ.ร่วมจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องความร้อน และฝุ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒ ณ อาคาร ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

11
 
13
 
12
 
3
 
1
 
  
 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008