พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับฟังการแถลงผลการตรวจการปฏิบัติราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๖๑ จากผู้แทนคณะจเรทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พอ.(๑) อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008