พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔๙ คน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008