พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๕๒ คน ในการนี้ พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008