พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.(ในส่วน พอ.) ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเรียน วพอ.พอ.

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

  

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008