พล.อ.ท.นิรันดร  พิเดช จก.พอ.ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศอ.ปส.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้นำกลุ่มและการให้คำปรึกษา รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 พ.ค.61 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จว.นครนายก

 

 

 

1

2

3

5

6

7

8

9

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008