พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองร้องพลพยาบาล กรก.พอ.

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008