พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบหนังสือรับรอง และปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๘ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

 

 

8

6

1 

2

3

4

5

 

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008