พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้ พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "ของฝากจากครู" ให้แก่นิสิตแพทย์ โดยมีนิสิตแพทย์และอาจารย์แพทย์เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

 

2

1

3

4

5

6

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008