พล.อ.อ จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ทอ.ปี๖๑  ในการนี้ พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช  จก.พอ.  พร้อมด้วยพล.อ.ต.ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ รอง จก.พอ. และ พล.อ.ต.เกรียงไกร โสธรชัย เสธ พอ. เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพร ผบ.ทอ.และนายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008