พลอากาศโท นิรันดร  พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

7

2

3

4

5

6

 

 

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008