กรมแพทย์ทหารอากาศ  ได้จัดพิธีเกษียณอายุราชการ ให้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  และในการนี้ พลอากาศโท อนุตตร  จิตตินันทน์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เป็นผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณ ข้าราชการ และลูกจ้าง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ จนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ปี ๖๐  และกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการฯ   เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๐  ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์   ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008