หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 56
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
อล์ฟวันปิยมหาราช ครั้งที่ 33

         พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล " กอล์ฟวันปิยมหาราช ครั้งที่ 33 " ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย.57 เวลา 06.00 โดยมี พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และ คณก.จัดการแข่งขันฯ ให้การต้อนรับ และ นักกีฬากอล์ฟฯ เข้าร่วมในพิธีฯ

(ชมอัลบั้มภาพ)

กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศขอแจ้งกำหนดการ, รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา และ การแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารกำลังพลสายแพทย์เพื่อรองรับโครงสร้าง พอ. ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ พ.ย.๕๗ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จว.นครนายก   คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ " กองทัพอากาศ สุขภาพดี ด้วยวิถีไทย " ในวันที่ 27 พ.ย.57 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร การแต่งกาย : เสื้อขาว กางเกงสีเข้ม คลิกอ่านรายละเอียดไดที่นี่....
    Happy Birthday
    กีฬาภายในกรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี 2557
  

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์
กีฬา พอ.57 ระหว่างวันที่ 15-25 ธ.ค. 2557

    ประกาศ, คำแนะนำ
 
สวัสดีค่ะ... พบกันอีกเช่นเคยกับสาระดีๆเกี่ยวกับยาค่ะ  วันลอยกระทงที่ผ่านมา หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขสดชื่น ลอยเอาความทุกข์ความโศกไปกับกระทงกันทุกคนนะคะ   ฉบับนี้ โอสถติดปีก มีคำถามจากทางบ้านมาฝากคะ เรื่องการทานยากับเครื่องดื่มต่างๆ เรามาดูกันคะว่าสามารถทานได้รึเปล่า มาดูกันคะ .. All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    วันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ  " กองทัพอากาศ สุขภาพดี ด้วยวิถีไทย"  วันที่  27 พ.ย.57  เวลา  14.00 - 16.00  น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร  การแต่งกายเสื้อขาวสีเข้ม  สอบถามเพิ่มเติม ผสส.กวป.พอ. 2-6077

(อ่านกำหนดการที่นี่)

    ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมือเกิดเพลงไหม้ ฟส.5
         พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม รอง จก.พอ. เป็นประธานในการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ฟส.5 เมื่อวันท่ี 20 พ.ย. 57 เวลา 09.00 น. โดยมี น.อ.สันติ ศรีเสริมโภค รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และ น.อ.หญิง วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์. ณ อยุธยา รอง ผอ.กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้กำกับดูแลและประสานการปฎิบัติ
 
 
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
      พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ./ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศอ.ปส.ทอ. เป็นประธานในการเปิดอบรมและบรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ประจำปี 2558 (ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย.57) ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 17 พ.ย.57 ดำเนินการโดย ศูนย์วิชาการยาเสพติด กวก.พอ. โดยมี น.อ.วิษณุ ภู่ทอง ผอ.กวก.พอ. เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

(ชมอัลบั้มภาพ)

    จก.พอ.ตรวจเยี่ยม กรก., ผกง., วพอ.พอ.
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ (กองบริการ, แผนกการเงิน, และ วิทพยาลัยพยาบาลทหารอากาศ) ณ ห้องประชุม พอ.(1) เมื่อวันที่ 14 พ.ย.57 โดยมี น.ท.หญิง ขนิษฐา โคสลัก หก.กรก.พอ., น.ท.จำรัส กองแก้ว หน.นกง.ผกง.พอ. และ น.อ.หญิง วีนิช ผลเกิด ผอ.วพอ.พอ. เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจฯ
 
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ. เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด บก.พอ. และ ศปพ.พอ.(วงรอบเดือน เม.ย.58)โดยมี น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ.เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร พอ.และ ทดสอบ วิ่ง-เดิน ที่สวนสุขภาพ ทอ. เมื่อวันที่ 12 พ.ย.57 เวลา 7.30 - 10.00 น.

    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ นขต.พอ.

       พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ (กองวิทยาการ, กองเวชบริภัณฑ์, และ กองเวชศาสตร์ป้องกัน) ณ ห้องประชุม พอ.(1) เมื่อวันที่ 10 พ.ย.57 โดยมี น.อ.วิษณุ ภู่ทอง ผอ.กวก.พอ., น.อ.หญิงศิริพร สงวนประสาทพร ผอ.กวภ.พอ. และ น.อ.กมลรัตน์ สัตตบุศย์ ผอ.กวป.พอ. เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจฯ

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ

    พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จกพอ. ร่วมตักบาตรกับข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ (9 พ.ย.) ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ พอ. และ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ณ ห้องโถงอาคาร บก.พอ. โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา พอ.ให้เกียรติมาร่วมในพิธีทำบุญ (หลังพิธีทำบุญ ร่วมรับประทานอาหารซุ้ม)

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีประดับเครืองหมายยศ น.สัญญาบัตร

    พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครืองหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ. เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 57 โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี

(ชมอัลบั้มภาพ)

    จก.พอ.รับมอบเข็มกิตติมศักดิ์ฯ จากปลัดกระทรวงกลาโหม

  พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เข้ารับมอบเข็มกิตติมศักดิ์ จาก พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี

    จก.พอ.รับมอบเข็มกิตติมศักดิ์ฯ จากสมาคมแพทย์ทหาร

    พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 29 ต.ค.57

    ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. , พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม รอง จก.พอ. และคณะข้าราชการนายทหารผู้ใหญ่ พอ. นำพานพุ่ม แจกันดอกไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 21 ต.ค.57 13.00 น.

(ชมอัลบั้มภาพ)