หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
ค่านิยมหลัก พอ.
 
ผลการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ทอ.
 
แผนที่กลยุทธ์
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมตลาดนัด KM
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
หลักสูตรบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๒๑
 
ตารางสอนหลักสูตร
 
คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาฯ
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
เอกสาร บฝ.
 
หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2557
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2557
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
ติดต่อสอบถาม-ให้คำแนะนำ
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 

 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
     พล.อ.ท.ธีระภาพ  เสนะวงษ์  จก.พอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร พอ.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารเรียน วพอ.พอ. วันที่  18 เม.ย.57  เวลา 08.30 น. โดยมี หน.นขต.พอ., เพื่อนร่วมงาน และญาติมิตร เข้าร่วมแสดงความยินดี
 
 
    Happy Birthday
    โบว์ลิ่งการกุศล พอ.ประจำปี 2557
  

ขอเชิญร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อหารายได้สนับสนุน คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ“ชัยพัฒนา” และ โครงการครอบครัวอบอุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.ณ เมเจอร์โบว์ลรังสิต ผู้สนใจ สมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ประชาสัมพันธ์ พอ. โทร.0 2523 7636,0 2534 5422, 02534 4550  FAX 0 2534 4662,0 2996 8416

    ประกาศ, คำแนะนำ
 
file download ใหม่...  การดำเนินการตามโครงการศึกษาของ ทอ. หน่วย พอ. (ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ทั้งในโครงการศึกษา ของ ทอ. และนอกโครงการศึกษา(ตามที่ กพ.ทอ.กำหนด))  ท่านสามารถ download ได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ พอ. ในเมนูย่อยซ้ายมือ หัวข้อ file download " ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษาฯ "  หรือคลิกที่นี่  ...
 

All..  
    แจ้งรายชื่อและกำหนดการอบรม น.สัญญาบัตรที่เข้ารับราชการใหม่All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์

 

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    งานประเพณีวันสงกรานต์ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.ประจำปี 57

       พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557 จัดโดยชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ในธีมงาน " สุขระรื่น - ชื่นมื่นวันสงกรานต์ " ... สืบสานประเพณีไทย "ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่เสื้อไทยในวันสงกรานต์ " ร่วมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และชมการแสดงจากนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.

    พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา พอ.เนื่องในวันสงกรานต์ 2557
      พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ., พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม เสธ.พอ. และ น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ. ร่วมสรงน้ำพระ และให้พรเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ 2557 โดยมี หน.นขต.พอ.และข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ. เมื่อวันที่ 11 เม.ย.57 เวลา 08.00 น.
 
    พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2557

     พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ., พล.อ.ต.สุชิน บุญมา ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ., พล.อ.ต.บริบูรณ์ ไทยานันท์ ผอ.สวบ.ทอ. พร้อมด้วย นายทหารผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พอ.ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.57 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

    งานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2557

       พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2557 ของชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร พอ.เมื่อวันที่ 3 เม.ย.57 โดยมี พล.อ.ต.สุชิน บุญมา ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ประธานกรรมการอำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับและและเข้าร่วมดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้

    พิธีปิดการอบรมผู้ให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ ทอ.

   พล.อ.ต.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ ทอ. (ระหว่างวันที่  1-4 เม.ย.57) ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์  จ.สระบุรี  เมื่อวันที่  4 เม.ย.57 

    พิธีเปิดการอบรมผู้ให้การปรึกษา เรื่องโรคเอดส์ของ ทอ.

    พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ให้การปรึกษา เรื่องโรคเอดส์ของ ทอ. (ระหว่างวันที่ 1 - 4 เม.ย.57 ) ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 1 เม.ย.57 โดยมี น.อ.กมลรัตน์ สัตตบุศย์ ผอ.กวป.พอ.เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดฯ

    พอ.รับโลห์รางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศฯ
        พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.แสดงความยินดี รับมอบโล่ห์ และถ้วยรางวัล จาก พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ. เนื่องในโอกาสที่ พอ. ได้รับรางวัลนิรภัยภาคพื้นยอดเยี่ยม ประเภทหน่วยงาน ประจำปี 2556 และ น.ท.ปรีชา แก้วโกถม ได้รับรางวัลนิรภัยภาคพื้นดีเด่น ประเภทบุคคล จาก ผบ.ทอ. และ ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ. ครั้งที่ 45 ประจำปี 57 ดังนี้
 
1. 1 เหรียญทอง จาก 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาเปตอง
2. 1 เหรียญทอง 1 เหรียญ เงิน 2 เหรียญทองแดง จากกีฬาแบตมินตัน
3. 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 1 ถ้วย ก. ถ้วย ข. 1 ถ้วย ชนะเลิศคะแนนรวม จาก เทเบิ้ลเทนนิส
4. รองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนพาเหรด และรองชนะเลิศอันดับ 1 เทพีกีฬา
5. 1 เหรียญเงิน จากกีฬา ยิงปืน
 
ณ ห้องประชุม พอ. (1) เมื่อวันที่ 31 มี.ค.57 เวลา 09.00 น. โดยมี หน.นขต.พอ.และผู้เข้าร่วมประชุม พอ. ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
 
    การประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี 2557 ครั้งที่ 37

      พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี 2557 ครั้งที่ 37 (ระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.57) ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 26 มี.ค.57 (อ่านกำหนดการการประชุมวิชาการฯ ... คลิกที่นี่)